pdv u poljoprivredi

U POLJOPRIVREDI - KO JE OBVEZNIK PDV-a?

pdv u poljoprivrediU poljoprivredi se javlja PDV, kao i u svim ostalim granama privrede. Porez na dodatu vrednost - PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drugačije propisano, pa tako i u poljoprivredi.

U poljoprivredi - poljoprivrednik, poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja delatnost poljoprivrede i šumarstva.

Postoje dve stope PDV-a: 1.Opšta stopa od 20% i 2. Posebna stopa PDV od 10% po kojoj se oporezuju promet hleba, mleka, mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja, masti, meda, voća, povrća, mesa, ribe, jaja žitarica, đubriva, sredstava za zaštitu, sadnog materijala, smeša za ishranu stoke i žive stoke.

PDV se NE plaća na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), kao i davanje u zakup tog zemljišta.

Upoljoprivredi, poljoprivrednik postaje obveznik PDV-a kada u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara, i dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodične poreske prijave.

Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji je ostvario promet manji od 8.000.000,00 dinara, a koji se dobrovoljno opredelio za obavezu plaćanja PDV-a, U ukupan promet ulaze prihodi:

  1. Od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda,
  2. Od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko),
  3. Od izvršenih poljoprivrednih usluga

NAPOMENA: U ukupan promet ne uračunavaju se podsticaji koji nisu povezani sa prometom dobara i usluga (regresi, podsticaji po grlu stoke.)

Poreski obveznik je dužan da:

  • Podnese poresku prijavu.
  • Izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga
  • Vodi evidenciju u skladu sa zakonom
  • Obrčunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave
  • Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom

NAPOMENA: Obveznik PDV-a najmanje dve godine mora ostati u sistemu PDV-a, a po isteku roka ukoliko ispuni obavezan uslov za opstanak u sistemu može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV-a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000,00 dinara NE obračunava se PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV-a, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju.

Dragana Jelić, master menadžer
Preuzeto sa: psss.rs

Sadnice voća u našem Rasadniku! Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com