izbor sadnice

Izbor sadnica za intenzivne zasade

Prilikom podizanja intenzivnih zasada voća naši poljoprivredni proizvođači u praksi često previde značaj sadnje zdravog, zdravstveno ispravnog sadnog materijala. Korišćenjem lošeg sadnog materijala dolazi do podizanja zasada koji u osnovi daju male prinose i imaju kratak vek eksploatacije.

Izbor sadnica i , pre svega, kvalitet sadnica je presudan kod podizanja voćnjaka.

izbor sadnice

Zdravstveno ispravan sadni materijal mora da zadovolji sledeće kriterijume:

  • Sadnica mora biti sortno i zdravstveno ispravna (sertifikovana sadnica).
  • Sadnica mora biti dobro sazrela.
  • Sadnica ne sme imati mehanička, hemijska, patološka ili klimatološka oštećenja.
  • Kalem grančica ili pupoljak moraju biti okalemljeni na odgovarajućem mestu na podlozi i čvrsto srasli.
  • Korenov sistem mora biti dobro razvijen, odgovarajuće dužine. Mora da ima najmanje 4 osnovne žile dužine najmanje 20 cm.
  • Prečnik sadnice mora biti najmanje 13 mm na 10 cm visine od mesta kalemljenja.
  • Stablo mora da bude pravo.
  • Visina treba da bude minimum 140-170 cm visine od zemlje, u zavisnosti od sorte i tipa sadnice.
  • Prevremene grančice treba da budu pravilno raspoređene duž vodilice. (Visina prve prevremene grančice ne treba da bude ispod 65-70 cm. Minmalan broj prevremenih grančica varira u zavisnosti od sorte i tipa sadnice, a treba da bude najmanje 5-7 prevremenih grančica. Prevremene grančice u osnovi treba da budu najduže, minimum 30-40 dužine u zavisnosti od sorte.)

Napisao/la Milan 29/09/2014. Objavljeno u Voćarstvo i vinogradarstvo.

Sadnice iz Rasadnika Gajić odgovaraju Pravilniku o kvalitetu sadnog materijala.
Sve sadnice su sertifikovane i bezvirusne, vrhunskog kvaliteta!