obrada zemljišta

JESENJA OBRADA ZEMLJIŠTA

Obrada zemljišta je veoma važna agrotehnička mera, jer ona treba da održi i popravi strukturu, fizičko-hemijska i mikrobiološka svojstva zemljišta. Najbolje je ovu agrotehničku meru obaviti u jesen, naročito ako to vremenski i zemljišni uslovi omogućavaju.
Tada treba uraditi duboko oranje na dubiniod 20-40 cm u zavisnosti od gajene kulture gde oranični sloj
zemljišta treba prevrnuti i izložiti uticaju vlage, vazduha i mraza. Ozima i jara žita ne zahtevaju duboku obradu, dovoljno je orati do 20 cm dubine.

Okopavine traže nešto dublju osnovnu obradu zemljišta, između 20-30 cm, dok lucerka i krompir zahtevaju obradu na 30-35 cm dubine. Najvažnije je da dubina obrade bude maksimalno ujednačena na celoj parceli.
Prednosti jesenjeg oranja su višestruke, pre svega u kvalitetnoj pripremi zemljišta za setvu. Seme se unosi u zemljište na određenu dubinu gde ima povoljne uslove za klijanje i nicanje i zato je potrebno zemljište kvalitetno i, pre svega, na vreme pripremiti za setvu.

Pravovremenim oranjem i izmrzavanjem zemljišta tokom zimskih meseci, popravlja se struktura zemljišta jer zemljište izloženo uticju niskih zimskih temperatura poprima sitno-mrvičastu strukturu koja je najpogodnija za svaki tip zemljišta.
Takođe, jesenjim oranjem se zemljište aerira, odnosno obezbeđuje vazduhom, čime se povećava aktivnost mikroorganizama u zemljištu koji ubrzavaju razgradnju organskih materija u zemljištu.
Ukoliko je količina organskih ostataka pred useva velika, poželjno je zaorati sa ostacima pred useva određenu količinu azotnih đubriva, kako bi se izbegao gubitak zemljišnog azota, odnosno pojava „azotne depresije“.

Žetveni ostaci su siromašni azotom i njihovim unošenjem u zemljište razmnožavaju se bakterije koje ih razgrađuju, a koje azot uzimaju iz zemljišta i to dovodi do pojave „azotne depresije“.
Jesenje oranje zemljišta ima veliki značaj i na povećanje rezervi vlage u zemljištu.
Veća količina padavina koja padne na neuzoranim površinama tokom zimskih meseci, sliva se gravitaciono na druge parcele ili nakuplja u mikrodepresijama i tako nepovoljno utiče na sve osobine i procese u zemljištu.

Pravovremenim i adekvatnim oranjem to se sprečava jer uzorane površine zemljišta bolje upijaju i zadržavaju atmosferske padavine tokom jesenjih i zimskih meseci i tako povećavaju rezerve vlage u zemljištu.
Obrada zemljišta, naročito u jesen, dovodi do toga da se korovske biljke bolje uništavaju i na površini zemljišta se izbacuju rizomi višegodišnjih korova koji ucled niskih temperatura tokom zimskih meseci većim delom propadaju.

Đubrenje zemljišta stajnjakom utiče na formiranje i čuvanje strukture zemljišta, čime se uspostavlja vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta.
Stajnjak treba zaorati odmah po rasturanju jer u suprotnom dolazi do velikih gubitaka u azotu, jer je azotna komponenta veoma isparljiva.

Efekti unošenja mineralnih đubriva su daleko veći ako se oranjem đubriva unesu u zonu korenovog sistema kako bi u početnim feno fazama rasta i razvoja biljaka hranljive materije bile lako pristupačne korenovom sistemu biljaka. Naročito se to odnosi na fosforna i kalijumova đubriva jer su ona slabo pokretljiva u zemljištu.

Sve ovo ukazuje na značaj pravilnog i pravovrmenog oranja kao i primeneo rganskih i mineralnih đubriva u jesen jer od osnovne obrade zavisi kakva će biti predsetvena priprema u proleće.

Snježana Vujinović, dipl. inž.

Lozni Kalemovi ili Voćne Sadnice u našem Rasadniku!
Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com