berba jabuke

BERBA JABUKE I ODREĐIVANJE OPTIMALNOG VREMENA

Berba jabuke je u toku. Svedoci smo da se vrlo često plodovi u intezivnim zasadima beru prerano što negativno utiče na ukus, kvalitet i vreme čuvanja plodova u skladištu. Jabuka se u ekstenzivnim zasadima u većini slučajeva bere prezrela što takođe negativno utiče na kvalitet i skladištenje proizvoda. Dakle, zrelost plodova u momentu berbe ima odlučujuc i uticaj na njihovu sposobnost čuvanja i kvalitet posle skladištenja. Plodovi jabuke ako su u optimalnom roku ubrani mogu dugo da se čuvaju u savremenim hladnjačama a da zadrže kvalitet. Plodovi jabuke namenjeni za duže čuvanje treba da se beru u fazi rane zrelosti.

Postoje različite metode za određivanje optimalnog vremena berbe. Za najpreciznije određivanje zrelosti plodova se koristi jodno-skrobna metoda, merenje čvrstine ploda penetrometrom, merenje intenziteta disanja i sadržaja etilena u plodovima, određivanje refraktometrijskog indeksa. Tačne metode su i određivanje broja dana od punog cvetanja do berbe; suma temperatura od punog cvetanja do berbe; broj dana od T stadijuma ploda do berbe. Promena osnovne i dopunske boje pokožice ploda, lakoća odvajanja ploda od grane i promena boje semenjače se mogu koristiti samo kao dopunske metode.

Jodno – skrobna metoda se koristi u određivanju zrelosti plodova odnosno prac enju procesa razgradnje skroba u plodovima tokom njihovog sazrevanja pri čemu kako sazrevanje plodova odmiče , skrob se sve više razgrađuje na proste šec ere. Za sprovođenje testa uzima se uzorak od 10 plodova iste sorte iz zasada , najmanje 2-3 nedelje pre očekivane berbe sa raznih stabala i delova krune po sistemu jedno stablo jedan plod. Poprečno presečeni plodovi preko sredine potapaju se u pripremljen rastvor ( 10 grama kristala joda, 40 grama kalijum jodida i 4 l tople vode), i nakon nekoliko minuta meso ploda c e početi da menja boju u plavo i tada treba pristupiti vizuelnim ocenjivanjem plodova jabuke. Na mestima gde je u plodu došlo do razgradnje skroba nec e se zadržati boja , a na mestima gde ima skroba presek c e biti obojen u tamno plavu boju. Rezultati testa se upoređuju sa šemom koju možete dobiti u PSSS.

Za drugu preciznu metodu merenja čvrstine mezokarpa ploda u fazi zrelosti, koriste se ručni ili stoni penetrometar. Penetrometri rade na principu merenja sile otpora izražene u (N/cm2), koju pruža mezokarp ploda prilikom utiskivanja ubodne igle u plod (za jabuku ona je prečnika 11 mm). Merenje se započinje 10-15 dana pre očekivanog vremena berbe. Sazrevanjem ploda čvrstina mezokarpa opada pa se praćenjem ove promene i upoređivanjem sa preporučenim vrednostima za svaku sortu, može odrediti momenat berbe.

Za ovaj i sve druge načine određivanja optimalnog vremena zrelosti plodova jabuke možete se obratiti savetodavcu za voćarstvo i vinogradarstvo u PSSS “Poljosavet” doo Loznica. Samo plodovi ubrani u opimalnom roku mogu se dobro i dovoljno dugo čuvati pri čemu zadržavaju svojstveni kvalitet ploda. Uvek treba kombinovati više metoda jer nijedna od nabrojanih metoda samostalno nije apsolutno pouzdana.

Radmila Ćalić, dipl. inž.zaštite bilja

Sadnice Jabuke u našem Rasadniku!
Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com