otpornost voćaka

OTPORNOST VOĆAKA NA NISKE TEMPERATURE

otpornost voćakaOtpornost Voćaka - Od klimatskih elemenata najveći značaj za gajenje voćaka ima temperatura. Temperaturom su regulisani mnogobrojni biohemijski i fiziološki procesi, i to ne samo kod voćaka, već i u zemljištu.

Toplota je jedan od bitnih faktora rastenja i razvića voćaka. Osnovne životne funkcije ( fotosinteza, disanje, transpiracija, zimsko mirovanje,apsorbovanje mineralnih materija i druge, u direktnoj su zavisnosti od temperature. Temperatura značajno utiče na otpornost voćaka prema mrazu i suši, a takođe deluje na hemijske, fizičke i mikrobiološke procese u staništu voćaka.

Svi ovi, vrlo složeni procesi se odigravaju između temperaturnih kardinalnih tačaka, odnosno minimuma i maksimuma. Međutim postoje ogromna variranja, ne samo po vrstama, već i po sortama u pogledu zahteva za ovim temperaturnim kardinalnim tačkama. U prirodi je svake voćke da se na određeni način ponaša adekvatno temperaturama. Voćke su to svojstvo u svojoj evoluciji ustalile.

U periodu zimskog mirovanja različita tkiva voćaka nejednako su osetljiva prema mrazu. Najotporniji je kambijum, zatim mlado drvo, starije drvo, kora, sržni zraci i srž. Od organa najosetljiviji su koren i cvetni pupoljci. Na stablu najviše stradaju prizemni deo i raklje skeletnih grana sa unutrašnje strane, naročito u slučajevima kada su uglovi grananja veoma oštri. Vrlo su česte izmrzline na stablu sa jugozapadne strane usled jačih kolebanja temperature. U ovim slučajevima, toplota izaziva fiziološku aktivnost kambijuma, koji pri tom gubi svoju otpornost i prilikom, obično, noćnog snižavanja temperature strada.

U proleće, prilikom kretanja vegetacije, mrazu su izloženi cvetni pupoljci koji pupe, a još više cvetovi, dok najviše stradaju tek zametnuti plodovi ( S. Bulatovic´,1992).

Otpornost voćaka prema zimskim mrazevima zavisi od više činilaca: pre svega, od bioloških osobenosti vrsta, sorti i podloga, zatim od starosti i rodnosti voćaka, vremena završetka vegetacije, iznurenosti voćaka, oštećenja usled dejstva parazitnih gljivica i štetočina, obilnijeg đubrenja azotnim đubrivima, pogotovu u drugom periodu vegetacije, jače vlažnosti (naročito kasnijeg intenzivnijeg navodnjavanja), nestabilnih meteoroloških uslova u toku zime, posebno od jačeg, naglog zahlađenja u jesen i kolebanja temperature zimi (u prinudnom periodu mirovanja), što može izazvati značajnije nestabilnosti u mirovanju voćaka. Blage zime, kao što je početak poslednje u Srbiji, uvek su rizične i prilično nepovoljne po voćne zasade.

Mr Branko Tanaskovic´ PSSS Čačak

Sadnice voća u našem Rasadniku!
Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com