planiranje vocnjaka

PROJEKTOVANJE ZASADA VOĆAKA

Način projektovanja zasada voćaka zavisi u najvećoj meri od njegove veličine (plantažni zasadi ili zasadi na okućnici) i namene (robna ili naturalna proizvodnja).

Projektovanje plantažnih zasada voćaka

Projektovanje plantažnih, većih zasada je složen i odgovoran zadatak koji obavlja tim stručnjaka specijalista za voćarstvo, zemljište i navodnjavanje, zaštitu bilja, mehanizaciju i ekonomiku.

Projektni zadatak treba da sadrži sledeće:
- voćnu vrstu;
- sorte i podloge voćaka;
- ograđivanje zasada i vrstu ograde;
- naslon u voćnjaku i vrstu naslona;
- navodnjavanje i vrstu sistema za navodnjavanje;
- meliorativno đubrenje (organsko i mineralno);
- obim mehanizacije;
- građevinske objekte, opremu i ambalažu.

Tehnološki deo projekta sadrži:
- istražne radove u kojima su detaljno obrađeni klima, zemljište, položaj i kartografija terena.
- analiza mogućnosti podizanja zasada s obzirom na prirodne uslove (ako prirodni uslovi ne odgovaraju za željenu voćnu vrstu proizvođaču se predlaže druga voćna vrsta)
-koncepciju investicionog ulaganja (organizacija zemljišne teritorije, struktura sortimenta, podloge voćaka, sistem gajenja i oblik krune, razmak sadnje, broj stabala po hektaru, raspored sorti, pregled radova u investicionom periodu i način njihovog izvođenja, pregled materijala, radnih dana radnika i traktora).
- utvrđivanje predračunske vrednosti investicije (detaljan obračun materijala, hemijskih sredstava, radne snage, traktorskih usluga, troškova zajedničkih službi, osiguranja, projektovanja i nadzora za pripremne radove podizanja voćnjaka, sadnju, ograđivanje zasada, postavljanje naslona, negu zasada u prvoj godini, negu zasada u drugoj godini i negu zasada u trećoj godini
- prikaz redovne proizvodnje u kome su obrađeni rezidba, đubrenje zasada, održavanje zemljišta u zasadu, zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina, proređivanje plodova, berba sa dinamikom prinosa i pregled potrebnih količina materijala, hemijskih sredstava, radnih dana radnika i traktora sa dinamikom
- održavanje zasada u redovnoj proizvodnji u kome su dati troškovi materijala, ambalaže, hemijskih sredstava, radne snage i traktora, osiguranja i troškova zajedničkih službi i nadzor u toku deset godina redovne proizvodnje, za svaku godinu pojedinačno
- kartu (razmera 1:2500 sa ucrtanim tablama, glavnim i pomoćnim putevima i pravcem pružanja redova voćaka).

Proizvođač će prema projektu podići zasad i negovati ga do početka rađanja.

Što se tiče voćnjaka na okućnicama raspored vrsti i sorti voćaka treba podesiti prema prirodnim uslovima i mogućnostima sprovođenja što jednostavnijeg programa zaštite.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo
Dipl.inž. Igor Andrejić

Lozni Kalemovi ili Voćne Sadnice u našem Rasadniku!
Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com