voćnjak i zemljište

VOĆNJAK I ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA

Voćnjak zahteva velika sredstva. Sredstva uložena u podizanje i održavanje voćnjaka su veoma visoka pa je želja svakog proizvođača da uloženo brzo i vrati tj . da voćnjak što pre prorodi i dostigne maksimalni rodni volumen.

Način održavanja zemljišta za voćnjak u mnogome može uticati na rano prorođevanje i visinu prinosa.
Korovi koji rastu u voćnjaku takmiče se sa gajenim biljkama za vodu, hranu, sunce. Mladim biljkama pogotovu, blizina korova smeta i uzrokuje slab razvoj i kasnije stupanje u period plodonošenja.

Odluka o načinu održavanja zemljišta za voćnjak mora biti doneta pre podizanja zasada. Pre donošenja takve odluke moraju se sagledati i preispitati sve mogućnosti i odabrati najoptimalniji način održavanja.

Idealan način bi bio takav da omogućava lako održavanje, da pomaže rast i plodonošenje gajenih biljaka, čuva strukturu zemljišta, smanjuje eroziju i dr. U praksi, ne postoji ni jedan poseban način koji ispunjava baš sve navedene ciljeve, ali treba naći kompromis uzimajući u obzir tip zemljišta, nagib terena, starost biljaka, sistem navodnjavanja i način berbe.

Postoji nekoliko uobičajenih načina održavanja zemljišta od kojih je kod nas u ekstenzivnom voćarenju najzastupljeniji tzv. jalovi ugar ili održavanje zemljišta u stalno obrađenom stanju.

Dobre strane ovog načina su te da gajene biljke nemaju apsolutno nikakvu konkurenciju i maksimalno koriste raspoložive zalihe hrane i vode, u toku proleća zasadi pod jalovim ugarom su manje osetljivi na mrazeve (golo zemljište odaje više toplote nego pokriveno) ... i to bi bile prednosti, a mana je daleko više: visoki troškovi održavanja (mašine, gorivo, radna snaga ), u kišno vreme praktično je nemoguće ući u zasade radi sprovođenja agrotehničkih mera, ubrzana degradacija humusa i narušavanje strukture zemljišta (zemljište se lako sabija), uništavanje preko potrebne mikroflore i faune zemljišta koje ustvari i čini zemljište plodnim i za gajene biljke prijateljskim staništem. Dobar kompromis u većini slučajeva, predstavlja zatravljivanje međurednog prostora dok se prostor u redu održava u stanju bez korova (tzv. herbicidni pojas širine 0,5-1 m sa svake strane). Prednosti su višestruke: lako kretanje mehanizacije po voćnjaku, sprečavanje erozije zemljišta, poboljšava se penetracija vode u zemljište, čuva se zemljišna struktura a zemljište obogaćuje organskom materijom. Na zatravljenim površinama minimizovana je pojava korovskih biljaka.

Ovakav način održavanja zemljišta karakteriše većinu savremenih, intenzivnih voćnih zasada. Kao travni pokrivač uglavnom se koriste smeše. Od trava se mogu koristiti engleski ljulj (Lolium perene), italijanski ljulj (Lolium multiflorum), crveni vijuk (Festuca rubra), prava livadarka (Poa pratensis), mačiji rep (Phleum pratense), bezosni vlasen (Bromus arvensis) i dr.

Izbor smeše treba prilagoditi agroekološkim uslovima i tehnologiji gajenja. Zasnivanje travnjaka najbolje je sprovesti tokom kasnog leta ili rane jeseni, jer je zemljište u to vreme toplo što će omogućiti dobro klijanje i što jednogodišnji korovi koji, ako izbiju nakon pripreme zemljišta za setvu, do kraja godine neće uspeti da cvetaju i bace seme. Uobičajena setvena norma iznosi 30-40 gr / m 2. Travni pokrivači se lako održavaju košenjem ili tarupiranjem kada dostignu visinu 15-20 cm. U svakom slučaju, obavezno se treba pokositi pre nego trave bace seme, da bi se izbeglo širenje travnog pojasa. Nema potrebe za posebnim navodnjavanjem i đubrenjem travnog pojasa. Prostor u redu se obično održava korišćenjem herbicida (zemljišni + totalni), a može se i obrađivati priključnim mašinama sa bočno - pomičnim radnim telima.

U uslovima Srbije ovakav način održavanja zemljišta u voćnjacima može se preporučiti za zasade u kojima postoje sistemi za navodnjavanje. Tamo gde se praktikuje „suvo voćarenje“, ovakav sistem se ne može bezuslovno primeniti. To će najviše zavisiti od zahteva gajene vrste voća za vodom , starosti voćaka u zasadu, tipa zemljišta, ekspozicije terena kao i rasporeda i količine padavina u toku godine .

PSSS Kruševac, Momir Nedić , dipl . inž .

Sadnice voća u našem Rasadniku!
Naručite ih još danas!


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas, uvek smo tu za Vas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RASADNIK VOĆE KALEM GAJIĆ
Adresa: Ljubava, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 063 81 27 963
Mobilni: (+381) 065 87 55 866
Fiksni: (+381) 037 38 75 586
Email: vocnesadnicegajic(at)gmail.com