Berba dunje

Berba Dunje

BERBA DUNJE - DREĐIVANJE OPTIMALNOG VREMENA

Berba dunjeBerba Dunje - Dunja se kao voćna vrsta u mnogim zemljama sveta gaji od davnina. Sortiment dunje je mali a kod nas se najviše gaje: Leskovačka, Vranjska, Šanpion, Trijumf ...

Plod dunje može biti okruglast, jabučast, kruškast, zvonast. Berba Dunje se vrši tokom sepembra meseca pa sve do kraja oktobra. Vreme berbe dunje presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova dunje. Kako je dunja kao voćna vrsta dugo vegetira - raste, prerana berba dunje može uzorkovati veliki gubitak u težini i kvalitetu, dok ukoliko dođe do kašnjenja postoji opasnost od prekomernog opadanja plodova i pojave skladištenih bolesti.

Berba Dunje se vrši dok su plodovi manje-više na određenom stepenu zrelosti koja se ne može uvek lako i pravilno odrediti. U principu kao i kod ostalih voćaka postoje dva stepena zrelosti ploda :
- Fiziološka (botanička) i potpuna ili konzumna zrelost. Kada ćemo odrediti optimalno vreme berbe zavisiće u mnogome i od namene plodova, da li će se koristiti za konzumnu upotrebu ili pak za prerađivačke kapacitete.
- Botanička zrelost plodova dunje može se odrediti na više načina. Pri tome se najčešće uzima broj dana od punog cvetanja do prestanka rastenja tj berbe. Za razvitak plodova dunje potrebno je 120-150 dana. U praksi se botanička zrelost utvrđuje sledećim pokazateljima: odvajanje peteljke plodova od grančica, promena osnovne boje pokožice ( dobijanje žućkaste ili žute boje), promena boje semenke, koeznzistencija mesnatog dela. Kao jedan od pokazatelja može poslužiti i lakoća odvajanja malja sa pokožice ploda, kod nezrelih plodova malje se znatno teže čupaju.

Plodovi dunje namenjeni preradi beru se u punoj zrelosti. Pre berbe poželjno je pokupiti otpale plodove i očistiti korov. Pri berbi dunje treba voditi računa da se ne lome grančice koje nose plodove, jer će one nositi rodne pupoljke za narednu godinu.

Prema kvalitetu, dunje se stavljaju u promet kao dunje I i II kvaliteta.

Dunje I kvaliteta moraju biti pravilno razvijene prečnika najmanje oko 70mm, meso ploda mora biti svetložute boje i bez mrkih mrlja, a pokožica ne smeimati crne mrlje.

Dunje II kvaliteta mogu imati 5% plodova sa mrkim mrljama i manjim oštećenjima, prečnik ploda mora biti preko 50mm.

Radomir Bušatović, dipl.inž.
Preuzeto sa: psss.rs

Naručite još danas Vašu Sadnicu dunje sorte LESKOVAČKA ili VRANJSKA u našem Rasadniku!